Her finder du…
Priser

Individuel online samtale (50 min) 1000 kr

Forældresamtale online (75 min) 1400 kr

Klippekort

Skræddersyede forløb

Jeg tilbyder en klippekort ordning, hvilket betyder at du kan tilpasse forløbet efter dine ønsker og behov.

Klippekort med 10 samtaler 8500 kr

Du køber adgang til 10 samtaler, men du kan helt selv bestemme hvordan du ønsker dine samtaler. Se nedenfor:

Individuelle samtaler online (50 min): 1 klip

Samtaler med 2 personer fx barn/forældre eller begge forældre (75 min) 2 klip

Telefonsamtale (30 min) 1/2 klip

Akutsamtale i tidsrummet 8.00-24.00 hverdage og weekend  (50 min)* 2 klip

Adgang til SMS samtaler sideløbende med hele det individuelle forløb 2 klip 

*Jeg tilbyder akutsamtaler med det forebehold til jeg kan være booket i hverdagen ml. 8-16. Jeg tilbyder ikke samtaler til personer påvirket af alkohol eller stoffer. Hvis du er bekymret for selvmordstruende adfærd, skal du altid kontakte psykiatrisk skadestue. 

COOL KIDS

INDIVIDUELT FORLØB

 • Obligatorisk visiterende samtale (barn + forældre) 1000 kr
 • Individuelt forløb (10 x 50 min) 8500 kr

Læs mere

COOL KIDS

GRUPPEFORLØB

 • Indledende visiterende samtale (barn + forældre) 1000 kr
 • Gruppeforløb (10 x 2 timer) 8000 kr

Læs mere

Chilled

GRUPPEFORLØB

 • Indledende visiterende samtale (barn + forældre) 1000 kr
 • Gruppeforløb (10 x 2 timer) 8000 kr

Læs mere

Kognitiv test

INDIVIDUELT FORLØB

 • Kognitiv test med WISC-V pris aftales individuelt
 • Kognitiv test med WPPSI pris aftales individuelt

Læs mere

Tavshedspligt og Underretningspligt

Alle samtaler behandles under fuld tavshedspligt – dog har jeg særlige forhold, der gør sig gældende, når det er børn eller unge under 18 år, der kommer i behandling. Jeg er forpligtede til at informere såfremt jeg bliver bekymret for barnets/ den unges trivsel – eller hvis vi bliver gjort bekendt med forhold, der er til fare for den videre udvikling. Herunder:

 • At du er til fare for dig selv
 • At du bliver udsat for fare/vold
 • At du udsætter andre for fare/vold

Hvis jeg skulle blive særligt bekymret for dig, så vil jeg altid først dele bekymringen med dig og vi vil komme med forslag til, hvordan bekymringerne videregives. Det vil oftest være dine forældre, der skal informeres, alternativt værge eller socialrådgiver. Altsammen for at sikre, at du får tilstrækkelig hjælp og støtte i en svær periode.

Samarbejdet med forældre/kontaktpersoner

Man må derfor som forælder indstille sig på, at barnet/den unge i høj grad “har rummet for sig selv”. Det kan dog i en del tilfælde give rigtig god mening, at I som forældre/kontaktperson inddrages i, hvad barnet/den unge skal arbejde med derhjemme, så I kan støtte op om processen. Graden af inddragelse afhænger imidlertid i vidt omfang af, hvad barnet/den unge ønsker. 

Du er som forælder velkommen til løbende at dele vigtige informationer og eventuelle bekymringer. Dit barn vil dog ofte have adgang til de informationer, du deler.

Tilskud

Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark, så gives der 300 kr. i tilskud pr. konsultation (450 kr. i tilskud pr. konsultation, hvis du er mellem 18-25 år).

Det er muligt at få dækket omkostningerne til psykologhjælp, hvis man har en sundhedsforsikring hos et af følgende forsikringsselskaber: Danica, Mølholm, Skandia, Topdanmark, Gjensidige, Codan, PFA eller Pensam, hvis forsikringsselskabet giver lov til frit valg af psykolog.

Jeg tager desværre ikke mod lægehenvisninger.