Jeg arbejder med følgende...

Metoder

Jeg har god erfaring med at arbejde eklektisk, det betyder at jeg ikke er låst til én metode men udvælger elementer fra forskellige metoder, hvilket giver en frihed i det terapeutiske arbejde.

Jeg er dog særlig inspireret af metakognitiv terapi og mentaliseringsbaseret terapi, det kan du læse mere om nedenfor. Derudover arbejder jeg med kognitiv adfærds terapi i Cool Kids og Chilled forløb, læs mere her.

Min tilgang er kendetegnet ved en klar, tydelig og uformel omgangstone. Jeg lægger vægt på at sige, hvad jeg gør, og gøre, hvad jeg siger, fordi jeg tror på, det giver tryghed og mulighed for at tage stilling.

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi lærer dig, at forholde dig til din tankeproces på en helt ny måde, som muliggør at du kan lægge bekymringer og negative tanker fra dig, og komme videre når du gerne vil. Du lærer at distancerer dig fra dine tanker, så du har kontrol over dem og ikke omvendt!

Essensen af metakognitiv terapi er, at tanker er bare tanker, og det er hvad du gør ved tankerne, som betyder noget. Hvis du fx tror, at det er vigtigt at bekymre dig, om hvad der skal ske i fremtiden, så gør du det mere end hvis du ikke tillagde det nogen betydning.

Det er grundlæggende ikke et problem at bekymre sig og det er noget alle gør fra tid til anden. Problemet opstår, hvis du ikke kan stoppe bekymringerne, når du ikke gider at tænke på det mere eller hvis du tænker, at du kan løse dine problemer ved at bekymre dig. Her kan negative tanker og bekymringer tage overhånd og blive forstyrrende i hverdagen. Dette kan opleves hos alle i perioder, men det ses særlig ofte hos voksne og børn med angst og depression. 

Mentaliseringsbaseret terapi

Mentalisering beskrives som evnen til at se sig selv udefra og se andre indefra.

Mentaliseringsbaseret terapi fokuserer på alle mentale tilstande, både de kognitive såvel som de emotionelle. Mentalisering foregår for det meste implicit -på det ubevidste plan, derfor kan det være nødvendigt med professionel hjælp i arbejdet med ens mentaliseringsevner.

Evnen til mentalisering er en forudsætning for at have vedvarende meningsfulde relationer og en stabil selvfølelse. Ved at mentalisere ser man den andens perspektiv samtidigt med, at man holder fast i sig selv. Gennem mentalisering lærer man egne følelser og tanker at kende og forstår, at de er baggrunden for ens adfærd. Dette giver en fornemmelse af kontrol og selvbevidsthed. Mentalisering hænger tæt sammen med evnen til at regulere følelser. At mentalisere har i sig selv en affektregulerende funktion.