Jeg tilbyder

Kognitiv test

WISC-V til børn ml. 6-16 år

WISC-V benyttes til undersøgelse af kognitive forudsætninger, også kaldt intelligens (IQ), hos børn og unge i alderen 6-16 år. Testen giver et indblik i barnets styrker og svagheder i forbindelse med indlæring, hukommelse og visuo-spatiale færdigheder. Dette kan bl.a. være et væsentligt bidrag i overvejelser omkring skole- og uddannelsesvalg, ligesom det kan bidrage til forståelse omkring barnets funktion i skolesammenhænge og i relation til kammerater osv.

Selve testsituationen og samarbejdet med barnet/den unge omkring testningen giver mig en forståelse for barnets arbejdsproces og tilgang til opgaver, hvilket kan være anvendeligt, hvis barnet oplever vanskeligheder i skole regi.

Jeg vægter højt at der skabes en tryg stemning omkring barnet under testningen og tager altid god tid til at give barnet de pauser, som det har brug for. Testen tages almindeligvis over to gange helst i eget hjem.

Inden testningen vil jeg afholde en enkelt samtale med forældrene online, for at få afdækket årsagerne til at barnet skal testes kognitivt.

Efterfølgende sammenskriver jeg resultatet af testen i en kortere udtalelse, ligesom I vil få en mundtligt forklaring af resultatet. Denne udtalelse inkluderer også en kort beskrivelse af barnets arbejdsproces under testen som ovennævnt beskrevet.

WPPSI til børn ml. 2,7-7,7 år

WPPSI anvendes til vurdering af kognitive evner (IQ) hos mindre børn. Testen måler på samme parametre som WISC-V, men opgaverne er tilpasset børnenes alder. Jeg anbefaler her at vi tester over 3 gange og helst i eget hjem.

Ligesom med WISC-V gælder det at jeg inden testningen vil afholde en enkelt samtale med forældrene, for at få afdækket årsagerne til at barnet skal testes kognitivt.

Efterfølgende sammenskriver jeg resultatet af testen i en kortere udtalelse, ligesom I vil få en mundtligt forklaring af resultatet. Denne udtalelse inkluderer også en kort beskrivelse af barnets arbejdsproces under testen som ovennævnt beskrevet. 

Scroll til toppen