(Online eller hjemmebsøg)

Forældrerådgivning

Forældrerådgivning kan være til dig som ønsker sparring om at være forældre til et barn eller en ung, som har det svært.

Jeg lægger stor vægt på barnets perspektiv, mens vi tager udgangspunkt i jeres specifikke situation og relation. Du vil derfor kunne opleve, at jeg taler barnets stemme i situationer, hvor dit barn har svært ved selv at sætte ord på tanker og følelser.

Jeg oplever ofte, at det kan være gavnligt for barnet/den unge at forældrene sideløbende med et forløb får samtaler omhandlende deres rolle og adfærd i forhold til at støtte barnet, dette gælder særligt børn/unge der oplever angst.

Typiske temaer i forældrerådgivningen:

  • Opdragelse
  • Udfordringer med at rumme dit barns vrede eller temperament
  • Problemer med uro og uopmærksomhed hos dit barn, og hvordan du kan tackle dette
  • Sociale vanskeligheder hos dit barn
  • Skilsmisse – konflikter/uenigheder
  • Udfordringer med ønsket vægttab/overvægt hos børn/unge.
  • Angst
  • Det sensitive og ængstelige barn
  • Udfordringer i skolen
  • Udfordringer med børn med begyndende selvskade eller spiseforstyrrelse
Scroll til toppen